UKRAINIAN ASSOCIATION OF BIOENERGY AND ELECTROMOBILITY

Grupa Graal

Podmiot należący do
grupy Graal Investment

theme-05

UKRAINIAN ASSOCIATION OF BIOENERGY AND ELECTROMOBILITY

UABE jest stowarzyszeniem mającym na celu promowanie i wspieranie podmiotów działających w obszarze rozwoju i ochrony interesów sektora energii odnawialnej i elektromobilności (zielona energia). UABE powstało w celu integracji branży zielonej energii na Ukrainie i wspólnego działania na rzecz sektora biogazu, biometanu, gazu syntezowego, fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, geotermalnej i elektromobilności. Zapewnia silną reprezentację ich interesów przed organami rządowymi, samorządowymi i innymi podmiotami.

  • , ,
  • 2023-08-17
  • UABE
  • strona w budowie