SFEROLIT

Grupa Graal

Podmiot należący do
grupy Graal Investment

theme-05

SFEROLIT

Jest innowacyjnym producentem w chemii budowlanej. Zakres jaki obejmuje, to produkcja cienkowarstwowych nanotermoizolacji o grubości 0,5-5mm , folii ochronnych w płynie, chemii przemysłowej do doczyszczania profesjonalnego. Firma kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania, nanotechnologię i szerokie zastosowanie. Termoizolacja dedykowana jest dla sektora budowalnego, przemysłowego, energetycznego, militarnego oraz wszystkich gałęzi transportu (drogowy, morski, lotniczy, kolejowy, kosmiczny i militarny).