POLAND DEFENCE

Grupa Graal

Podmiot należący do
grupy Graal Investment

theme-05

POLAND DEFENCE

Podmiot zajmujący się obrotem militariami i ich produkcją. POLAND DEFENCE tworzy zespół z doświadczeniem w sektorze służb mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż pożarna, Służby ratownictwa Medycznego). Świadczą również usług szkolenia dla służb mundurowych i cywilnych. Certyfikują produkty dla sektora wojskowego oraz dla NATO, UNESCO i Czerwonego Krzyża.

  • ,
  • 2023-08-05
  • POLAND DEFENCE
  • www.polanddefence.pl