INNOVA GREEN

Grupa Graal

Podmiot należący do
grupy Graal Investment

theme-05

INNOVA GREEN

Przedsiębiorstwo produkcyjne, inżynieryjne i consultingowe. Swoim zakresem obejmuje projektowanie i budownictwo obiektów inżynierii ekologicznej, doradztwo w zakresie inżynierii środowiskowej i przemysłowej, a także projektowanie i budowanie innowacyjnych biogazowni (kontenerowe i duże instalacje), spalarni śmieci (od niebezpiecznych po komunalne) z wytwarzaniem energii i ogrzewaniem wody, po instalacje recyklingu paneli fotowoltaicznych i odzysku do 98% surowców.